Seminar fra Kristent Nettverks sommerkonferanse. Lys og Salt 2018, på Hedmarktoppen. 

Kan sannsynlighetsberegning brukes for å underbygge kristne påstander? Kan dermed tro og rasjonalitet ha noe med hverandre å gjøre?. Børge Bentsen undersøker dette i sitt seminar om kristen apologetikk.

Share | Download(Loading)