Forkynnelse fra Kristent Nettverks sommerkonferanse. Lys og Salt 2018, på Hedmarktoppen. 

Share | Download(Loading)