Lys&Salt 2018 - Seminar fredag formiddag - Misjon blant muslimer - Beth Grove, fredag del 2

August 7, 2018

Hvordan bør vi møte muslimske innvandrere? Hva slags tanker og verdier har islam gitt dem, og hvordan kan vi gi dem evangeliet om Jesus Kristus? Disse høyaktuelle spørsmålene er tema for et av årets seminarer på Lys og Salt, ved gjestetaler Beth Grove.

Forkynnelse fra Kristent Nettverks sommerkonferanse. Lys og Salt 2018, på Hedmarktoppen.

00:0000:00

Lys&Salt 2018 - Seminar fredag formiddag - Misjon blant muslimer - Beth Grove, fredag del 1

August 7, 2018

Hvordan bør vi møte muslimske innvandrere? Hva slags tanker og verdier har islam gitt dem, og hvordan kan vi gi dem evangeliet om Jesus Kristus? Disse høyaktuelle spørsmålene er tema for et av årets seminarer på Lys og Salt, ved gjestetaler Beth Grove.

Forkynnelse fra Kristent Nettverks sommerkonferanse. Lys og Salt 2018, på Hedmarktoppen.

00:0000:00

Lys&Salt 2018 - Seminar torsdag formiddag - Misjon blant muslimer - Beth Grove, torsdag del 2

August 7, 2018

Hvordan bør vi møte muslimske innvandrere? Hva slags tanker og verdier har islam gitt dem, og hvordan kan vi gi dem evangeliet om Jesus Kristus? Disse høyaktuelle spørsmålene er tema for et av årets seminarer på Lys og Salt, ved gjestetaler Beth Grove.

Forkynnelse fra Kristent Nettverks sommerkonferanse. Lys og Salt 2018, på Hedmarktoppen.

00:0000:00

Lys&Salt 2018 - Seminar torsdag formiddag - Misjon blant muslimer - Beth Grove, tordag del 1

August 7, 2018

Hvordan bør vi møte muslimske innvandrere? Hva slags tanker og verdier har islam gitt dem, og hvordan kan vi gi dem evangeliet om Jesus Kristus? Disse høyaktuelle spørsmålene er tema for et av årets seminarer på Lys og Salt, ved gjestetaler Beth Grove.

Forkynnelse fra Kristent Nettverks sommerkonferanse. Lys og Salt 2018, på Hedmarktoppen. 

00:0000:00

Lys&Salt 2018 - Kveldsmøte lørdag - Arne Skagen

July 21, 2018

Forkynnelse fra Kristent Nettverks sommerkonferanse. Lys og Salt 2018, på Hedmarktoppen. 

00:0000:00

Lys&Salt 2018 - Apologetikk - Tro og fornuft - Børge Bentsen

July 21, 2018

Seminar fra Kristent Nettverks sommerkonferanse. Lys og Salt 2018, på Hedmarktoppen. 

Kan sannsynlighetsberegning brukes for å underbygge kristne påstander? Kan dermed tro og rasjonalitet ha noe med hverandre å gjøre?. Børge Bentsen undersøker dette i sitt seminar om kristen apologetikk.

00:0000:00

Lys&Salt 2018 - Hva er vi sammen om? - visjonssamling lørdag formiddag

July 21, 2018

Forkynnelse fra Kristent Nettverks sommerkonferanse. Lys og Salt 2018, på Hedmarktoppen. 

00:0000:00

Lys&Salt 2018 - Kveldsmøte fredag - Reza Mohammadi og Karina Jacobsen

July 21, 2018

Forkynnelse fra Kristent Nettverks sommerkonferanse. Lys og Salt 2018, på Hedmarktoppen. 

00:0000:00

Lys&Salt 2018 - Seminar - Lederskap på hjemmebane - del 3

July 21, 2018

Seminar med Norleif Askeland og Håvard Kjøllesdal, del 3.

Tiden vi lever i er kjennetegnet av mange tilbud, krav og forventninger både på liten og stor. I dette seminaret vil vi se på hva bibelen sier om lederskap på hjemmebane. Bibelen maler et bilde av fedre som er tilstede og tar ansvar i å lede familien sin. Hva innebærer dette ansvaret? Hvordan arbeider foreldrene best mulig sammen i å lede familien? Og hvordan lykkes vi med lederskap hvor vi både gir tydelig retning for hjemmet og fostrer selvstendige barn som står stødig også utenfor hjemmets fire vegger.

Forkynnelse fra Kristent Nettverks sommerkonferanse. Lys og Salt 2018, på Hedmarktoppen. 

00:0000:00