Forkynnelse fra Kristent Nettverks sommerkonferanse. Lys og Salt 2019 Stavernhallen.

Share | Download