Undervisning av Matthew Ling

00:0000:00

Undervisning ved Matthew Ling

00:0000:00

Undervisning ved Matthew Ling om Guds evige hensikt.

00:0000:00

Gods purpose

Opptak fra 1982 hvor Bryn Jones forkynner.

00:0000:00

Hvordan bør vi møte muslimske innvandrere? Hva slags tanker og verdier har islam gitt dem, og hvordan kan vi gi dem evangeliet om Jesus Kristus? Dis...View Details

00:0000:00

Hvordan bør vi møte muslimske innvandrere? Hva slags tanker og verdier har islam gitt dem, og hvordan kan vi gi dem evangeliet om Jesus Kristus? Dis...View Details

00:0000:00

Hvordan bør vi møte muslimske innvandrere? Hva slags tanker og verdier har islam gitt dem, og hvordan kan vi gi dem evangeliet om Jesus Kristus? Dis...View Details

00:0000:00

Hvordan bør vi møte muslimske innvandrere? Hva slags tanker og verdier har islam gitt dem, og hvordan kan vi gi dem evangeliet om Jesus Kristus? Dis...View Details

00:0000:00

Forkynnelse fra Kristent Nettverks sommerkonferanse. Lys og Salt 2018, på Hedmarktoppen. 

00:0000:00

Seminar fra Kristent Nettverks sommerkonferanse. Lys og Salt 2018, på Hedmarktoppen.  Kan sannsynlighetsberegning brukes for å underbygge kristne ...View Details

00:0000:00

Older Episodes »