Forkynnelse fra Kristent Nettverks sommerkonferanse. Lys og Salt 2019, i Stavernhallen.

Share | Download