Undervisning ved Matthew Ling om Guds evige hensikt.

Gods purpose

Opptak fra 1982 hvor Bryn Jones forkynner.

Hvordan bør vi møte muslimske innvandrere? Hva slags tanker og verdier har islam gitt dem, og hvordan kan vi gi dem evangeliet om Jesus Kristus? Disse...View Details

Hvordan bør vi møte muslimske innvandrere? Hva slags tanker og verdier har islam gitt dem, og hvordan kan vi gi dem evangeliet om Jesus Kristus? Disse...View Details

Hvordan bør vi møte muslimske innvandrere? Hva slags tanker og verdier har islam gitt dem, og hvordan kan vi gi dem evangeliet om Jesus Kristus? Disse...View Details

Hvordan bør vi møte muslimske innvandrere? Hva slags tanker og verdier har islam gitt dem, og hvordan kan vi gi dem evangeliet om Jesus Kristus? Disse...View Details

Forkynnelse fra Kristent Nettverks sommerkonferanse. Lys og Salt 2018, på Hedmarktoppen. 

Seminar fra Kristent Nettverks sommerkonferanse. Lys og Salt 2018, på Hedmarktoppen.  Kan sannsynlighetsberegning brukes for å underbygge kristne påst...View Details

Forkynnelse fra Kristent Nettverks sommerkonferanse. Lys og Salt 2018, på Hedmarktoppen. 

Forkynnelse fra Kristent Nettverks sommerkonferanse. Lys og Salt 2018, på Hedmarktoppen. 

« Newer Episodes Older Episodes »