I dette seminaret over tre episoder underviser Håvard Kjøllesdal fra KF Trondheim om bibelbruk og bibelsyn.

I serien Hverdagsmisjonær har vi episoder med litt ulike vinklinger rundt det å dele evangeliet om Jesus med andre. Arne Skagen, evangelist i Kristent...View Details

I serien Hverdagsmisjonær har vi episoder med litt ulike vinklinger rundt det å dele evangeliet om Jesus med andre. Rune Ørnes fra KF Tromsø deler om ...View Details

I serien Hverdagsmisjonær har vi episoder med litt ulike vinklinger rundt det å dele evangeliet om Jesus med andre. Rune Ørnes fra KF Tromsø deler om ...View Details

Marie og Kristoffer Eskeland intervjuer Arne Olav Røe (redaktør Sennep.net) rundt vanskelige spørsmål kristne kan møte. For eksempel spørsmål rundt Gu...View Details

Jon Steinar Kjøllesdal fra Nasjonalt Bønneråd deler om betydningen av bønn i tre episoder. Episode 1 handler om hva bønn er og dets plass i hjemmet.

Jon Steinar Kjøllesdal fra Nasjonalt Bønneråd deler om betydningen av bønn i tre episoder. Episode 2 handler om forbønnstjeneste.

Jon Steinar Kjøllesdal fra Nasjonalt Bønneråd deler om betydningen av bønn i tre episoder. Episode 3 handler om bønnekamp.

70 % av unge som vokser opp i kristne hjem, forlater eller distanserer seg fra kirken som voksne. Et av tiltakene for å motvirke dette handler om at t...View Details

Visjonssamling fra Kristent Nettverks sommerkonferanse. Lys og Salt 2019, Stavernhallen. Ledet av Karina Jacobsen og Arne Olav Røe.

« Newer Episodes Older Episodes »

Podbean App

Play this podcast on Podbean App